Kindlustusjuhtumid

Kindlustusjuhtumid

Kindlustusjuhtumid

Kindlustusjuhtumid
Sageli maksab vanade paneel-, krohvitud, kipsplaat- või muu lagede remont või taastamine peaaegu sama palju või isegi rohkem kui meie pakutavad kaasaegsed pinglaed. Inimesed võtavad meiega tihti ühendust pärast üleujutust või lae mehaanilist kahjustust, seepärast soovitame Teil oma vara kindlustada usaldusväärses kindlustusseltsis.

Kuni kahju ulatuse ja kindlustusjuhtumi asjaolude väljaselgitamiseni on Teil keelatud teha kahjustatud asjades muudatusi, mis võivad mõjutada kahju põhjuste ja ulatuse väljaselgitamist.

Tehke kõik endast olenev, et kahjusid vähendada ja vältida edasisi kahjusid!

Tavaliselt ei kulu kindlustusseltsidel kahju hüvitamise üle otsustamiseks rohkem kui 10 päeva.
Iga kindlustusjuhtumi puhul kannate omavastutust, mis on kirjas kindlustuspoliisis.
Kodu- ja varakindlustus
Üks levinumaid kindlustusliike on eluaseme- ja varakindlustus.
Tavaliselt pakuvad kindlustusseltsid kindlustuskaitset erinevate riskide vastu, mille hulka kuuluvad: tulekahju, plahvatus, pikselöök, torm, rahe, üleujutus, veetaseme tõus, vandalism, sissemurdmine, röövimine, veetorude lekkimine, tehnosüsteemide hävimine, elektriavarii, metsloomade tekitatud kahjustused jne.
Kahju hüvitamine
Esmalt lugege läbi oma kindlustusleping, et saada teada, milliseid samme peate hüvitise saamiseks tegema. Avaldus kahju hüvitamiseks tuleb esitada kindlustusandjale võimalikult kiiresti pärast kindlustusjuhtumi toimumist. Tähtaeg, mille jooksul on kindlustusselts kohustatud tekkinud kahju hüvitama, on esitatud kindlustuslepingus. Tavaliselt on selle pikkus kuni üks kuu alates kahju hüvitamise avalduse esitamisest.
Mida teha kindlustusjuhtumi korral?
või külastades meie teenindusbürood
1. Kindlustusjuhtumi korral tuleb sellest esimesel võimalusel teavitada oma kindlustusseltsi.
2. Võtke meiega ühendust. Teeme taastamistööde kohta detailse kalkulatsiooni.
3. Saame süüdlaselt või kindlustusseltsilt maksegarantii meie töö eest tasumiseks ja allkirjastame lepingu.
4. Järgmisena teostame tööd Teie vara täielikuks taastamiseks võimalikult lühikese aja jooksul, järgides seejuures garantiikohustusi.

Konsultatsiooni võite saada:
telefoni teel / Whatsapp / Viber
/
e-posti teel
NB! Vargusest, vandalismist ja röövimisest tuleb teavitada ka politseid.
NB! Tulekahjust tuleb teavitada politseid ja Päästeametit.
Võite täita kahjuteate ja esitada kogu nõutav teave oma kindlustusseltsi veebilehel. Kahju tekkimisel võite pöörduda meie poole, et koostada või saada pakkumine remondiks.
Valige oma kindlustusselts, klõpsates alloleval logol ja Teid suunatakse automaatselt ankeedile, mis tuleb täita kahju hüvitamiseks.
Kindlustusseltsid
Küsi abi kindlustusjuhtumi korral